Ochtendommetjes (2)

Mist op vrijdag

Wandelen door witte vitrage

met alleen jezelf als zichtbaarheid

en de hoorbaarheid van je adem.

In de verte een gedempte kerkklok

en een vermoeden van paardenmest.

Een mooi begin

zonder bereik.

Advertenties

Tekens

Paastijd is een tijd van tekens. Enkele suggesties:

accolade        { }
apostrof          ‘
asterisk          *
at-sign          @
backslash       \
breve              ã
cedille            ç
colon              :
copyright       ©
corona           å
divisie            –
graaf              à
guillemet      « »
jeres              ä
kap                â
kuut              á
parenthese   ( )
plus              +
semicolon     ;
slash             /
tilde              ñ
valuta           €